Remigius August ‘Staf’ Gillé, kort.


August Gillé wordt geboren als Remigius August Gillé te Mechelen op 5/12/1892 in de herberg “De Stadspomp” wijk Nekkerspoel.

Zijn vader was Jean Edmond Gillé (geboren 20/05/1855, St.-Katelijne Waver – Brussel 12/04/1906) en zijn moeder Marie Bertine Nihoul (Scherpenheuvel 7/06/1858 Mechelen 11/08/1942). Zij huwden te Mechelen op 23/05/1887.

Ze wonen eerst in de Borchtstraat nr. 47, daarna in de Lakenmakersstraat, eveneens wijk Nekkerspoel te Mechelen. Zijn vader was bakkersgast. Als oudste van het gezin-August had nog 2 broers-, gaat hij op jonge leeftijd een stiel leren om aan de slag te gaan als kostwinner, mede ongelukkig veroorzaakt door het vroege overlijden van zijn vader en wordt in 1910 meubelmaker.

Dat hij zeer bekwaam is in deze kunst blijkt uit gegevens van de Mechelse academie-klas olv. Prof. M. E. PEEL, eerste jaar, “Klas van het Meubel” waar hij in het schooljaar 1912-1913 de eerste prijs in ontvangst mag nemen met 214 punten.

August Gillé is nooit gehuwd geweest, toch blijft zijn grote liefde Mevrouw Maria Knops die hij leerde kennen toen hij als meubelmaker in het familiebedrijf Knops, eveneens gevestigd in de Lakenmakersstraat, werkte. Ondanks haar huwelijk en na het overlijden van haar man blijft hij haar steeds opzoeken.

Hij verhuist in 1962 naar Bonheiden; toch heeft betrokkene nooit “officieel” in Bonheiden gewoond en bleef zijn officieel adres: Mechelen, Lakenmakersstraat 157.
Hij vestigt zich in een bouwvallige hoeve, Guldensporenlaan 30 (nu nieuwbouw huisnr. 48) dat hij opknapt tot een plaats waar kunstenaars elkaar kunnen ontmoeten en werken gratis (!) tentoonstellen. Het is met zijn vriend, de beiaardier en componist, Willem Lenaerts, dat hij maanden en maanden gemetseld, geschilderd en gebouwd heeft opdat op 24/08/1963 de plechtige opening zou kunnen plaatsvinden.

Naast de hoeve, in een mooi verzorgd bloemenperk, wappert een witte vaan. August Gillé doopt zijn tentoonstellingsruimte immers: de oude hoeve “Witte Vlag”.

Op 6 jaar tijd weet hij 25 tentoonstellingen te organiseren en worden meer dan 8000 bezoekers genoteerd, verschijnen honderden persberichten en maakte de toenmalige “B.R.T.” verscheidene filmreportages voor hun programma “Zoeklicht” of voor hun zaterdagavond-uitzending “Echo”.

In 1982 verhuist Gillé naar de vroegere gemeenteschool van Rijmenam, waar de gemeente een ontmoetingscentrum wilt inrichten. Oktober 1983 opent “ O.C.Mart” haar deuren, gelegen Plasstraat 7 (voor de straatnaamwijziging van 16.07.1982 was dit de Martstraat 23) waar men grootse plannen heeft om een museum te maken…

Op 14/12/1989 overlijdt Staf Gillé op 97-jarige leeftijd. De cirkel is rond: begin –en eindpunt vinden elkaar in de laatste maand van het jaar.

Zijn werken daarentegen zullen gelukkig onsterfelijk blijven…